Обекти с обща застроена разгъната площ над 5000кв/м
Baldar