Обекти с обща застроена разгъната площ от 100кв/м до 1000кв/м2
Baldar