Обекти с обща застроена разгъната площ от 1000кв/м до 5000кв/м2
Baldar