Монтажни работи над РЗП 5000кв/м.


Единични цени на труд за електромонтажни работи на обекти с Обща разгъната площ над 5000кв/м

 

ВСИЧКИ ЦЕНИ СА КРАЙНИ С ВКЛЮЧЕН ДДС


Набиване на заземителен кол за 1бр.

цена 15.75лв.

Монтаж на кабелна скара 200/100мм за 1м.

цена 5.25лв.

Полагане на поцинкована шина 40х4мм за 1м.

цена 2.30лв.

Полагане на бетонно желязо Ф10 за 1м.

цена 1.31лв.

Монтаж на мълниеприемен прът до 5м за 1 бр.

цена 45.94лв.

Монтаж на контролен съединител 150/150/65 за земно за 1бр.

цена 4.60лв.

Направа на суха разделка на кабел до 10кв.мм за 1 бр кабел

цена 1.12лв.

Направа на суха разделка на кабел до 25кв.мм за 1 бр кабел

цена 1.69лв.

Направа на суха разделка на кабел до 50кв.мм за 1 бр кабел

цена 2.25лв.

Направа на суха разделка на кабел до 95кв.мм за 1 бр кабел

цена 3.38лв.

Направа на суха разделка на кабел до 185кв.мм за 1 бр кабел

цена 4.50лв.

Свързване на проводник към съоражение до 4кв.мм за 1 бр проводник

цена 0.66лв.

Свързване на проводник към съоражение до 10кв.мм за 1 бр проводник

цена 0.92лв.

Свързване на проводник към съоражение до 25кв.мм за 1 бр проводник

цена 1.58лв.

Свързване на проводник към съоражение до 50кв.мм за 1 бр проводник

цена 2.63лв.

Прозвъняване на проводник за 1 бр

цена 0.26лв.

Монтаж на контакт монофазен тип шуко за скрит монтаж за 1бр.

цена 1.58лв.

Монтаж на контакт монофазен тип шуко за открит монтаж за 1бр.

цена 1.97лв.

Монтаж на присъединителна кутия за ел. Печка за 1бр.

цена 3.29лв.

Монтаж на трифазен контакт за 1бр.

цена 3.94лв.

Монтаж на ключ за осветление (еденичен,сериен,девиаторен) за скрит монтаж за 1бр.

цена 1.19лв.

Монтаж на ключ за осветление (еденичен,сериен,девиаторен) за открит монтаж за 1бр.

цена 1.58лв.

Монтаж бойлерно табло за 1бр.

цена 7.88лв.

Монтаж на осов вентилатор за баня за 1бр.

цена 10.50лв.

Монтаж на Апартаментно табло с 1 ДТЗ и 8 позиции за 1бр.

цена 32.63лв.

Монтаж на Апартаментно табло с 2 ДТЗ и 12позиции за 1бр.

цена 52.50лв.

Монтаж на Апартаментно табло с 2 ДТЗ и 18позиции за 1бр.

цена 65.63лв.

Монтаж на Апартаментно табло с 3 ДТЗ и 24позиции за 1бр.

цена 85.31лв.

Монтаж на готово ГРТ 100/200см до 20 електромера за 1бр.

цена 656.25лв.

Монтаж на готово ГРТ 2х 100/200см до 50 електромера за 1бр.

цена 918.75лв.

Монтаж на конзолна кутия за скрита инсталация за 1бр.

цена 1.05лв.

Монтаж на разклонителна кутия за скрита инсталация за 1бр.

цена 1.58лв.

Монтаж на ПКОМ разклонителна кутия за 1бр.

цена 3.94лв.

Монтаж на осветително тяло тип аплик за 1бр.

цена 6.56лв.

Монтаж на осветително тяло тип плафониера за 1бр.

цена 6.56лв.

Монтаж на осветително тяло тип луна до Ф85 за 1бр.

цена 3.94лв.

Монтаж на осветително тяло тип луна над Ф85 за 1бр.

цена 6.56лв.

Монтаж на адаптор 220/12V за луни за 1бр.

цена 3.94лв.

Монтаж на евакуационно осветление за 1бр.

цена 6.56лв.

Монтаж на лум.осветително тяло 4х18w в растерен таван за 1бр.

цена 6.56лв.

Монтаж на лум.осветително тяло 2х18w в растерен таван за 1бр.

цена 5.25лв.

Монтаж на лум.осветително тяло 2х18w открит монтаж за 1бр.

цена 7.88лв.

Монтаж на лум.осветително тяло 4х18w открит монтаж за 1бр.

цена 10.50лв.

Монтаж на лум.осветително тяло 1х18w открит монтаж за 1бр.

цена 5.25лв.

Монтаж на лум.осветително тяло 2х36w открит монтаж за 1бр.

цена 7.88лв.

Монтаж на лум.осветително тяло 2х58w открит монтаж за 1бр.

цена 10.50лв.

Монтаж на влагозащитена плафониера за 1бр.

цена 7.88лв.

Монтаж прожектор 100W за 1бр.

цена 7.88лв.

Монтаж прожектор 500W за 1бр.

цена 10.50лв.

Монтаж на парково осветително тяло до Н=1м за 1бр.

цена 19.69лв.

Монтаж на парково осветително тяло до Н=2м за 1бр.

цена 32.81лв.

Монтаж на осветително тяло тип полилей до 5 лампи за 1бр.

цена 26.25лв.

Монтаж фасунга за 1бр.

цена 2.30лв.


Baldar