Монтажни работи от РЗП 1000кв/м. до 5000кв/м.-слаботокови


Единични цени на труд на слаботокови инсталации на обекти с Обща разгъната площ от 1000кв/м до 5000кв/м.

 

ВСИЧКИ ЦЕНИ СА КРАЙНИ С ВКЛЮЧЕН ДДС


Монтаж на телевизионна розетка за 1бр.

цена 1.50лв.

Монтаж на телефонна розетка за 1бр.

цена 1.80лв.

Монтаж на интернет розетка за 1бр.

цена 1.95лв.

Монтаж звънчев бутон за 1бр.

цена 1.80лв.

Монтаж на етажна разпределителна кутия за слаботокова инсталация 20/35

цена 22.50лв.

Монтаж на главно слаботоково табло 60/90

цена 52.50лв.


Baldar