Полагане и изтегляне на кабели и проводници от РЗП 1000кв/м. до 5000кв/м.-слаботокови


Единични цени на труд на слаботокови инсталации на обекти с Обща разгъната площ от 1000кв/м до 5000кв/м.

 

ВСИЧКИ ЦЕНИ СА КРАЙНИ С ВКЛЮЧЕН ДДС


Полагане слаботоков кабел UTP/FTP/RG6 по стена/таван за 1м.

цена 0.90лв.

Полагане слаботоков кабел ПВУ до 5х1.5кв.мм по стена/таван за 1м.

цена 1.04лв.

Полагане слаботоков кабел ТЧП/Пожарен до 3х1.5кв.мм по стена/таван за 1м.

цена 0.97лв.

Изтегляне на слаботоков кабел UTP/FTP/RG6 в ПВЦ/гофрирана тръба - монтирани за 1м.

цена 0.60лв.

Изтегляне на слаботоков кабел ПВУ до 5х1.5кв.мм в ПВЦ/гофрирана тръба - монтирани за 1м.

цена 0.69лв.

Изтегляне на слаботоков кабел ТЧП/Пожарен до 3х1.5кв.мм в ПВЦ/гофрирана тръба - монтирани за 1м.

цена 0.65лв.


Baldar