Изграждане на системи


 

Единични цени на труд за изграждане на системи видеонаблюдение.

 

ВСИЧКИ ЦЕНИ СА КРАЙНИ С ВКЛЮЧЕН ДДС

отстъпка -15%


Монтаж на видеокамера на открито без кожух до 5бр. - за 1бр.

цена 41.25лв.

 

Монтаж на видеокамера на открито без кожух до 20бр. - за 1бр.

цена 35.25лв.

Монтаж на видеокамера на открито без кожух до 40бр. - за 1бр.

цена 30.00лв.

Монтаж на видеокамера на открито без кожух над 40бр. - за 1бр.

цена 27.18лв.

Монтаж на видеокамера на открито с кожух до 5бр. - за 1бр.

цена 56.25лв

Монтаж на видеокамера на открито с кожух до 20бр. - за 1бр.

цена 48.87лв.

Монтаж на видеокамера на открито с кожух до 40бр. - за 1бр.

цена 37.50лв.

Монтаж на видеокамера на открито с кожух над 40бр. - за 1бр.

цена 32.81лв.

Монтаж на PTZ видеокамера до 5бр. - за 1бр.

цена 140.62лв.

Монтаж на PTZ видеокамера до 20бр. - за 1бр.

цена 122.18лв.

Монтаж на PTZ видеокамера до 40бр. - за 1бр.

цена 93.75лв.

Монтаж на PTZ видеокамера над 40бр. - за 1бр.

цена 82.03лв.

Монтаж и настройка на DVR - 4 канала - 1бр.

цена 110.00лв.

Монтаж и настройка на DVR - 8 канала - 1бр.

цена 165.00лв.

Монтаж и настройка на DVR - 16 канала - 1бр.

цена 254.54лв.

Монтаж и настройка на DVR - 32 канала - 1бр.

цена 370.00лв.

Монтаж и настройка на DVR за PC - 4 канала - 1бр.

цена 160.00лв.

Монтаж и настройка на DVR за PC - 8 канала - 1бр.

цена 215.00лв

Монтаж и настройка на DVR за PC - 16 канала - 1бр.

цена 297.00лв

Монтаж и настройка на DVR за PC - 32 канала - 1бр.

цена 421.00лв.

Полагане слаботоков кабел до 5бр. видеокамери

>виж тук<

Полагане кабел ниско напрежение 220/400V до 5бр. видеокамери

>виж тук<

Полагане слаботоков кабел до 20бр. видеокамери

>виж тук<

Полагане кабел ниско напрежение 220/400V до 20бр. видеокамери

>виж тук<

Полагане слаботоков кабел до 40бр. видеокамери

>виж тук<

Полагане кабел ниско напрежение 220/400V до 40бр. видеокамери

>виж тук<

Полагане слаботоков кабел над 40бр. видеокамери

>виж тук<

Полагане кабел ниско напрежение 220/400V над 40бр. видеокамери

>виж тук<


Baldar