NIPPON


                                         n1  n2

                                             ВИЖ  КАТАЛОГ NIPPON

   В цената влиза: доставка на домофони,табло,ел.брава,захранване и монтаж.

 Сградната инсталация трябва да е окабелена в система 1+1.При нужда доставяме и окабеляваме за 1,00лв на метър.

Гаранционен срок 24 месеца.

                                    ВСИЧКИ ЦЕНИ СА БЕЗ ДДС


За 3 абоната
84.04 лв.
За 4 абоната
65,74 лв.
За 5 абоната
54,77 лв.
За 6 абоната
47,45 лв.
За 7 абоната
42,22 лв.
За 8 абоната
38,30 лв.
За 9 абоната
36,67 лв.
За 10 абоната
34,09 лв.
За 11 абоната
33,06 лв.
За 12 абоната
32,22 лв.
За 13 абоната
31,90 лв.
За 14 абоната
31,26 лв.
За 15 абоната
30,70 лв.
За 16 абоната
30,21 лв.
За 17 абоната
30,62 лв.
За 18 абоната
30,19 лв.
За 19 абоната
30,48 лв.
За 20 абоната
30,10 лв.
За 21 абоната
29,75 лв.
За 22 абоната
29,42 лв.
За 23 абоната
29,54 лв.
За 24 абоната
29,26 лв.
За 25 абоната и повече

                                                    Обади се за оферта

                                                         >>контакти<<


Baldar