ErreP/R система 1+1


                                                               RP  

  В цената влиза: доставка на домофони,табло,ел.брава,захранване и монтаж.

 Сградната инсталация трябва да е окабелена в система 1+1.При нужда доставяме и окабеляваме за 1,00лв на метър.

Гаранционен срок 24 месеца.

                                    ВСИЧКИ ЦЕНИ СА БЕЗ ДДС


За 1 абонат
244.01 лв.
За 2 абоната
129.91 лв.
За 3 абоната
95.09 лв.
За 4 абоната
75,27 лв.
За 5 абоната
65,15 лв.
За 6 абоната
56,93 лв.
За 7 абоната
52,60 лв.
За 8 абоната
48,01 лв.
За 9 абоната
45,39 лв.
За 10 абоната
42,44 лв.
За 11 абоната
41,79 лв.
За 12 абоната
40,62 лв.
За 13 абоната
42,10 лв.
За 14 абоната
40,22 лв.
За 15 абоната
40,22 лв.
За 16 абоната
39,44 лв.
За 17 абоната
38,76 лв.
За 18 абоната
38,15 лв.
За 19 абоната
39,00 лв.
За 20 абоната
38,48 лв.
За 21 абоната
37,97 лв.
За 22 абоната
37,51 лв.
За 23 абоната
37,80 лв.
За 24 абоната
37,38 лв.
За 25 абоната и повече

                                                    Обади се за оферта 

                                                        >>контакти<<


Baldar