За нас


От началото на 2008 г. системата за качество на БОБЕЛ ЕООД е оценена и сертифицирана съгласно изискванията на ISO 9001:2000 за следните дейности: монтаж и ремонт в жилищни,  промишлени и търговски обекти на слаботокови инсталации, инсталации ниско напрежение до 1000 V, домофонни и видеодомофонни системи, мълниезащитни инсталации, известителни пожарни системи, видеонаблюдение, изграждане на компютърни мрежи,  комуникационни системи, електросоларни системи и инсталации средно напрежение до 35 kV.

Да бъде ежедневно в синхрон с динамично развиващите се технологии и да дава най-доброто в областта на професионалното обслужване на клиентите – това е основната цел на БОБЕЛ ЕООД. Гаранция за нейното постигане са опитните професионалисти с висока квалификация и превъзходното качество на вложените материали.

 

 

 

 


Baldar